ммм - македонска музичка мрежа

Хуманитарен концерт за Марга

Хуманитарен концерт за Марга
Хуманитарен концерт Со помош до нов живот ќе се случи на 23-ти октомври (вторник, неработен ден), 2012, во клуб зимска Хавана.

Марга Велеска, 26 години боледува од церебрална парализа. За да се подобри нејзината здраствена состојба потребен и е третман со пресадување матични клетки во Русија.

Во пресрет излагаат бендовите: Културно уметнички работници, Foolish Green, Steel Temple, Fusnota, Тотално Опуштање и Верка.

Дата: 23.10.2012
Местото на случување: Хавана
Почеток: 21 ч.
карта: 150 ден.